Процедури

Процедура № 4267 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 22.05.2020
Втора дата
Начална цена 139,619.58 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград”- ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2002; 4,3-Д; 4,3-ДП;
Дървесен вид чб; бб; дб; бл;
Едра 415.9 куб.м.
Средна 2046.46 куб.м.
Дребна 172.24 куб.м.
Технологична 1483.1 куб.м.
За огрев 118 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 4235.70 куб.м.