Процедури

Процедура № 4417 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 25.06.2020
Втора дата
Начална цена 335,843.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2020г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2004-1; 2008-1; 2009-1;2011-1;2015-1;2016-1;2018-1; 2019-1;2025-1;
Дървесен вид бл;здб;кгбр;цр;мждр
Едра 152 куб.м.
Средна 136 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 4511 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 4799 куб.м.