Процедури

Процедура № 4418 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 25.06.2020
Втора дата
Начална цена 260,896.72 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград.

Данни за дървесината

Обект/и № 2004; 2008; 2009; 2011; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2025;
Дървесен вид бл;здб;кгбр;цр;мждр
Едра 160 куб.м.
Средна 149 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 10113.8 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 10422.8 куб.м.