Процедури

Процедура № 4531 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 10.08.2020
Втора дата
Начална цена 285,467.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2020г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2004-1; 2008-1; 2009-1;2011-1;2015-1;2016-1;2018-1; 2019-1;
Дървесен вид бл;здб;кгбр;цр;мждр
Едра 134 куб.м.
Средна 127 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 3816 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 4077 куб.м.