Процедури

Процедура № 4532 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 10.08.2020
Втора дата
Начална цена 204,011.55 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград.

Данни за дървесината

Обект/и № 2004; 2008; 2009; 2011; 2015; 2016; 2018; 2019;
Дървесен вид бл;здб;кгбр;цр;мждр
Едра 134 куб.м.
Средна 127 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 7892 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 8153 куб.м.