Процедури

Процедура № 4533 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 10.08.2020
Втора дата
Начална цена 80,154.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград”- ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2002; 4,3-Д;
Дървесен вид чб; бб; дб; бл;
Едра 160 куб.м.
Средна 994 куб.м.
Дребна 85 куб.м.
Технологична 1306 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2545 куб.м.