Процедури

Процедура № 4649 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 16.09.2020
Втора дата
Начална цена 1,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури по ЗЛОД
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата събиране на оферти с обява
Предмет изработка и доставка на формуляри по ЗГ ,ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на Възложителя

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.