Процедури

Процедура № 4668 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 12.10.2020
Втора дата
Начална цена 150,905.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2020г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2008-1;2009-1;2015-1;2018-1;
Дървесен вид бл;здб;кгбр;цр;мждр
Едра 98 куб.м.
Средна 80 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1965 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2143 куб.м.