Процедури

Процедура № 4715 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 28.10.2020
Втора дата
Начална цена 104,741.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград”- ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2028;2029;2030;
Дървесен вид чб; бб; здб; бл;
Едра 389 куб.м.
Средна 1413 куб.м.
Дребна 170 куб.м.
Технологична 889 куб.м.
За огрев 169 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3030 куб.м.