Процедури

Процедура № 4742 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 05.11.2020
Втора дата
Начална цена 83,230.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград”- ЛСФ 2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2026
Дървесен вид чб; бб;
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 2870 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2870 куб.м.