Процедури

Процедура № 481 на ДГС Ивайловград

Процедура № 481 на ДГС Ивайловград от 01.12.2016 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 01.12.2016
Втора дата 05.12.2016
Начална цена 106,690.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Продажба на стояща дървесина на корен, находяща се на територията на ТП "ДГС Ивайловград"

Данни за дървесината

Обект/и № 1721,1722,1723,1731,1736,1737
Дървесен вид бб, чб, здб
Едра 40 куб.м.
Средна 17 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 2238 куб.м.
За огрев 26 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 4398 куб.м.