Процедури

Процедура № 4938 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 23.12.2020
Втора дата
Начална цена 359,594.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград”- ЛСФ 2021 год. обекти :2106;2107;2108;2110;2118;2004;2009;

Данни за дървесината

Обект/и № 2106;2107;2108;2110;2118;2004;2009;
Дървесен вид бл;здб;кгбр;цр;мждр;кдб;гбр;
Едра 42 куб.м.
Средна 31 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 8070 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 8143 куб.м.