Процедури

Процедура № 4976 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 21.01.2021
Втора дата
Начална цена 76,917.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград”- ЛСФ 2021 год. обект :2120;

Данни за дървесината

Обект/и № 2120;
Дървесен вид чб; бб; здб; бл; кдб; брз; мжд;301
Едра 301 куб.м.
Средна 435 куб.м.
Дребна 89 куб.м.
Технологична 857 куб.м.
За огрев 200 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1882 куб.м.