Процедури

Процедура № 5077 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 19.02.2021
Втора дата
Начална цена 42,400.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград.об.№2113;2119 - М.Ф.

Данни за дървесината

Обект/и № 2113;2119;
Дървесен вид бл;здб;кгбр;цр;кдб;
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1696 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1696 куб.м.