Процедури

Процедура № 5080 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 19.02.2021
Втора дата
Начална цена 232,100.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград”- ЛСФ 2021 год. обекти :2106;2108;

Данни за дървесината

Обект/и № 2106;2108;
Дървесен вид бб;чб;бл;здб;гбр;кгбр;цр;
Едра 577 куб.м.
Средна 1915 куб.м.
Дребна 169 куб.м.
Технологична 1452 куб.м.
За огрев 1916 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 6029 куб.м.