Процедури

Процедура № 5259 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 19.04.2021
Втора дата
Начална цена 58,512.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2021г. обекти: 2113-1;21119-1; - М.Ф.

Данни за дървесината

Обект/и № 2113-1;2119-1;
Дървесен вид бл;здб;кгбр;цр;мждр;кдб;
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 848 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 848 куб.м.