Процедури

Процедура № 5312 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 05.05.2021
Втора дата
Начална цена 37,716.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне
Предмет Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград.обект №2101;

Данни за дървесината

Обект/и № 2101
Дървесен вид бл;здб;кдб;мжд
Едра 3 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1393 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1397 куб.м.