Процедури

Процедура № 5349 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 03.06.2021
Втора дата
Начална цена 171,474.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград.обекти №2103; 2104; 2105; 2111; 2115; 2117;

Данни за дървесината

Обект/и № 2103; 2104; 2105; 2111; 2115; 2117;
Дървесен вид бл;здб;кгбр;цр;мждр;кдб;гбр;чб;
Едра 15 куб.м.
Средна 14 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 6328 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 6357 куб.м.