Процедури

Процедура № 5408 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 01.07.2021
Втора дата
Начална цена 216,356.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2021г. обекти: 2104-1;2105-1; 2109-1;2111-1; 2115-1; 2117-1;

Данни за дървесината

Обект/и № 2104-1;2105-1; 2109-1;2111-1; 2115-1; 2117-1;
Дървесен вид бл;здб;кгбр;цр;мждр;чб;
Едра 22 куб.м.
Средна 17 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 3095 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3134 куб.м.