Процедури

Процедура № 5477 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 10.08.2021
Втора дата
Начална цена 124,931.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2021г. обекти: 2104-1;2105-1; 2109-1;2118-1; 2124-1;

Данни за дървесината

Обект/и № 2104-1, 2105-1, 2109-1, 2118-1, 2124-1
Дървесен вид бл; кгбр; мждр; здб; гбр; цр;
Едра 8 куб.м.
Средна 15 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1784 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1807 куб.м.