Процедури

Процедура № 5481 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 10.08.2021
Втора дата
Начална цена 199,416.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград”- ЛСФ 2021 год. обекти: 2115; 2117; 2121; 2122; 2123

Данни за дървесината

Обект/и № 2115; 2117; 2121; 2122; 2123
Дървесен вид бл; кгбр; мждр; здб; цр; гбр; кдб; чб; бб
Едра 116 куб.м.
Средна 180 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 5058 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 5355 куб.м.