Процедури

Процедура № 558 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 07.12.2016
Втора дата 12.12.2016
Начална цена 170,460.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград

Данни за дървесината

Обект/и № 1707,1709,1710,1719,1725,1726,1727
Дървесен вид бл. цр. здб. кгбр. мжд. гбр.
Едра 81 куб.м.
Средна 155 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 7177 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 7413 куб.м.