Процедури

Процедура № 5586 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 30.09.2021
Втора дата
Начална цена 38,989.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2021г. обекти: 2125-1;

Данни за дървесината

Обект/и № 2125-1;
Дървесен вид чб;бл;здб; цр;гбр;
Едра 28 куб.м.
Средна 70 куб.м.
Дребна 27 куб.м.
Технологична 77 куб.м.
За огрев 375 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 577 куб.м.