Процедури

Процедура № 5617 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 14.10.2021
Втора дата
Начална цена 17,250.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2021г. обекти: 2126-1;

Данни за дървесината

Обект/и № 2126-1
Дървесен вид бл;кгбр;
Едра 0 куб.м.
Средна 13 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 237 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 250 куб.м.