Процедури

Процедура № 5625 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 19.10.2021
Втора дата
Начална цена 3,795.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2021г. обекти: 2128-1;

Данни за дървесината

Обект/и № 2128-1
Дървесен вид бл;здб;
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 55 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 55 куб.м.