Процедури

Процедура № 563 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 07.12.2016
Втора дата 12.12.2016
Начална цена 66,370.30 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград

Данни за дървесината

Обект/и № 1706, 1708, 1715.
Дървесен вид здб. бл .бк, цр
Едра 35 куб.м.
Средна 104 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 2749 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2888 куб.м.