Процедури

Процедура № 579 на ДГС Ивайловград

Процедура № 579 на ДГС Ивайловград от 08.12.2016 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 08.12.2016
Втора дата 13.12.2016
Начална цена 127,383.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на стояща дървесина на корен, находяща се на територията на ТП "ДГС Ивайловград"

Данни за дървесината

Обект/и № 1702, 1703, 1711, 1720, 1724.
Дървесен вид здб. бл .бк, цр, кгбр
Едра 61 куб.м.
Средна 85 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 3266 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3413 куб.м.