Процедури

Процедура № 5892 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 30.12.2021
Втора дата
Начална цена 37,855.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2022г. обекти: 2205-1;

Данни за дървесината

Обект/и № 2205-1
Дървесен вид чб;
Едра 250 куб.м.
Средна 113 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 363 куб.м.