Процедури

Процедура № 5919 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 02.02.2022
Втора дата
Начална цена 406,891.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград”- ЛСФ 2022 год. обекти: 2213;2214;2215;2218;2219;2230;2232;2233;

Данни за дървесината

Обект/и № 2213;2214;2215;2218;2219;2230;2232;2233;
Дървесен вид бл;здб;кгбр;цр;мждр;ак;гбр;
Едра 45 куб.м.
Средна 160 куб.м.
Дребна 9 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 8048 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 8262 куб.м.

Документи