Процедури

Процедура № 636 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 13.12.2016
Втора дата 16.12.2016
Начална цена 106,690.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Продажба на стояща дървесина на корен, находяща се на територията на ТП "ДГС Ивайловград"

Данни за дървесината

Обект/и № 1721,1722,1723,1731,1736,1737
Дървесен вид бб, чб, здб
Едра 40 куб.м.
Средна 17 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 4341 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 4398 куб.м.