Процедури

Процедура № 643 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 14.12.2016
Втора дата 19.12.2016
Начална цена 127,383.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на стояща дървесина на корен, находяща се на територията на ТП "ДГС Ивайловград"

Данни за дървесината

Обект/и № 1702, 1703, 1711, 1720, 1724.
Дървесен вид здб. бл .бк, цр, кгбр
Едра 61 куб.м.
Средна 85 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 3266 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3413 куб.м.