Процедури

Процедура № 825 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 10.03.2017
Втора дата 13.03.2017
Начална цена 34,344.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Продажба на стояща дървесина на корен, находяща се на територията на ТП "ДГС Ивайловград"

Данни за дървесината

Обект/и № 1730,1738,1739,1740
Дървесен вид бб, чб
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1431 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1431 куб.м.