Процедури

Процедура № 841 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 16.03.2017
Втора дата 20.03.2017
Начална цена 295,717.36 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград

Данни за дървесината

Обект/и № 1704,1712,1713,1714,1715,1716,1717,1718,1719,1726,1729,1732,1734 и 1741.
Дървесен вид здб, бл ,159бк, цр, кдб,кгбр,мжд
Едра 159 куб.м.
Средна 188 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 12509 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 12856 куб.м.