Процедури

Процедура № 878 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 03.04.2017
Втора дата 06.04.2017
Начална цена 24,072.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Продажба на стояща дървесина на корен, находяща се на територията на ТП "ДГС Ивайловград"

Данни за дървесината

Обект/и № 1730,1738,1739
Дървесен вид бб, чб
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1003 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1003 куб.м.