Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5919 ДГС Ивайловград 02.02.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
45 куб.м. 160 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 8048 куб.м. 0 куб.м. 8262 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр;ак;гбр;
2213;2214;2215;2218;2219;2230;2232;2233; Продажба на стояща дървесина на корен 406,891.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград”- ЛСФ 2022 год.
обекти: 2213;2214;2215;2218;2219;2230;2232;2233;
Виж пълна информация
5892 ДГС Ивайловград 30.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
250 куб.м. 113 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 363 куб.м.
чб;
2205-1 Процедури за продажба на дървесина 37,855.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2022г. обекти: 2205-1; Виж пълна информация
5849 ДГС Ивайловград 16.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 48 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 3126 куб.м. 0 куб.м. 3176 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр;кдб;мклн;
2220;2221;2223;2225; Процедури за добив на дървесина 95,744.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч в горски насаждения, съгласно чл.6 - чл.34 „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите", разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по условно обособен обект и изсичане на подлес с начални цени и срокове за изпълнение за обекти 2220;2221;2223;2225; Виж пълна информация
5848 ДГС Ивайловград 16.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 48 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 1855 куб.м. 0 куб.м. 1905 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр;кдб;мклн;
2220-1;2221-1;2223-1;2225-1; Процедури за продажба на дървесина 179,006.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2022г. обекти: 2220-1;2221-1;2223-1;2225-1; Виж пълна информация
5845 ДГС Ивайловград 15.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 34 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 3331 куб.м. 0 куб.м. 3374 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр;бк;
2214;2216;2217; Продажба на стояща дървесина на корен 164,946.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград”- ЛСФ 2022 год.
обекти: 2214;2216;2217;
Виж пълна информация
5835 ДГС Ивайловград 13.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 19 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1640 куб.м. 0 куб.м. 1663 куб.м.
бл;здб;лп;цр;кгбр;гбр;
2209 МТ;2210 МТ; Процедури за добив на дървесина 53,216.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч в горски насаждения, съгласно чл.6 - чл.34 „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите", разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по условно обособен обект и изсичане на подлес с начални цени и срокове за изпълнение за обекти 2209 МТ;2210 МТ; Виж пълна информация
5760 ДГС Ивайловград 03.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
250 куб.м. 1413 куб.м. 228 куб.м. 1063 куб.м. 193 куб.м. 0 куб.м. 3147 куб.м.
чб;здб;
2205;2206;2207;2208; Процедури за добив на дървесина 102,519.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч в горски насаждения, съгласно чл.6 - чл.34 „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите", разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по условно обособен обект и изсичане на подлес с начални цени и срокове за изпълнение за обекти 2205;2206;2207;2208; Виж пълна информация
5757 ДГС Ивайловград 03.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
53 куб.м. 441 куб.м. 32 куб.м. 141 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 673 куб.м.
чб;бл;
2201 МТ;2202 МТ;2203 МТ;2204 МТ; Процедури за добив на дървесина 21,956.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч в горски насаждения, съгласно чл.6 - чл.34 „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите", разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по условно обособен обект и изсичане на подлес с начални цени и срокове за изпълнение за обекти 2201 МТ;2202 МТ;2203 МТ;2204 МТ; Виж пълна информация
5698 ДГС Ивайловград 23.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 300 куб.м. 0 куб.м. 300 куб.м.
кдб;
2132; Процедури за добив на дървесина 7,500.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч в горски насаждения, съгласно чл.6 - чл.34 „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите", разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по условно обособен обект и изсичане на подлес с начални цени и срокове за изпълнение за обекти 2132; Виж пълна информация
5654 ДГС Ивайловград 29.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 10 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 180 куб.м. 0 куб.м. 192 куб.м.
ак.
2131; Процедури за добив на дървесина 4,800.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч в горски насаждения, съгласно чл.6 - чл.34 „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите", разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по условно обособен обект и изсичане на подлес с начални цени и срокове за изпълнение за обекти 2131; Виж пълна информация
5653 ДГС Ивайловград 29.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 20 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 549 куб.м. 0 куб.м. 576 куб.м.
ак.
2130; Продажба на стояща дървесина на корен 23,040.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград”- ЛСФ 2021 год.
обекти: 2130;
Виж пълна информация
5652 ДГС Ивайловград 29.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
28 куб.м. 31 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 940 куб.м. 0 куб.м. 1001 куб.м.
бл;цр;
2129; Процедури за добив на дървесина 28,028.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч в горски насаждения, съгласно чл.6 - чл.34 „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите", разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по условно обособен обект и изсичане на подлес с начални цени и срокове за изпълнение за обекти 2129; Виж пълна информация
5651 ДГС Ивайловград 29.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
28 куб.м. 31 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 440 куб.м. 0 куб.м. 501 куб.м.
бл;цр;
2129-1; Процедури за продажба на дървесина 35,437.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2021г. обекти: 2129-1; Виж пълна информация
5626 ДГС Ивайловград 19.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 110 куб.м. 0 куб.м. 110 куб.м.
бл;здб;
2128; Процедури за добив на дървесина 3,025.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч в горски насаждения, съгласно чл.6 - чл.34 „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите", разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по условно обособен обект и изсичане на подлес с начални цени и срокове за изпълнение за обекти 2128; Виж пълна информация
5625 ДГС Ивайловград 19.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 55 куб.м. 0 куб.м. 55 куб.м.
бл;здб;
2128-1 Процедури за продажба на дървесина 3,795.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2021г. обекти: 2128-1; Виж пълна информация
5623 ДГС Ивайловград 14.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 264 куб.м. 0 куб.м. 264 куб.м.
бл;цр;
2127 Процедури за добив на дървесина 7,260.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч в горски насаждения, съгласно чл.6 - чл.34 „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите", разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по условно обособен обект и изсичане на подлес с начални цени и срокове за изпълнение за обекти 2127; Виж пълна информация
5622 ДГС Ивайловград 14.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 132 куб.м. 0 куб.м. 132 куб.м.
бл;цр;
2127-1 Процедури за продажба на дървесина 9,108.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2021г. обекти: 2127-1; Виж пълна информация
5618 ДГС Ивайловград 14.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 405 куб.м. 0 куб.м. 418 куб.м.
бл;кгбр;
2126 Процедури за добив на дървесина 11,495.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч в горски насаждения, съгласно чл.6 - чл.34 „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите", разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по условно обособен обект и изсичане на подлес с начални цени и срокове за изпълнение за обекти 2126; Виж пълна информация
5617 ДГС Ивайловград 14.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 237 куб.м. 0 куб.м. 250 куб.м.
бл;кгбр;
2126-1 Процедури за продажба на дървесина 17,250.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2021г. обекти: 2126-1; Виж пълна информация
5587 ДГС Ивайловград 30.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
28 куб.м. 70 куб.м. 27 куб.м. 77 куб.м. 940 куб.м. 0 куб.м. 1142 куб.м.
чб; бл;здб;цр;гбр;
2125; Процедури за добив на дървесина 31,052.50 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч в горски насаждения, съгласно чл.6 - чл.34 „Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите", разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по условно обособен обект и изсичане на подлес с начални цени и срокове за изпълнение за обекти 2125; Виж пълна информация