Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2983 ДГС Ивайловград 19.04.2019 2019-1; 2019-2 Лесокултурни мероприятия 6,791.60 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейности в горски територии държавна собственост в териториалният обхват но ТП ДГС Ивайловград в Обекти №2019-1 и №2019-2 : "ПОПЪЛВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ" , "ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В РАЗСАДНИК "КОЛИБАР ЧЕШМА". Виж пълна информация
Процедура № 2983 на ДГС Ивайловград от 19.04.2019 е прекратена!
2868 ДГС Ивайловград 12.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
60 куб.м. 86 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 5659 куб.м. 0 куб.м. 5805 куб.м.
здб,бл,цр,мжд,кдб,кгбр
1801,1816,1821,1822,1918,1922 Процедури за добив на дървесина 142,725.34 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград на 12.03.2019г. Виж пълна информация
2867 ДГС Ивайловград 12.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
17 куб.м. 23 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 887 куб.м. 0 куб.м. 927 куб.м.
здб,бл
1801-1 и 1918-1 Процедури за продажба на дървесина 64,303.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 12.03.2019 год.- ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
2855 ДГС Ивайловград 06.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
124 куб.м. 561 куб.м. 27 куб.м. 3726 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 4438 куб.м.
бб,чб
1902,1903,1904 и 1905 Процедури за добив на дървесина 119,826.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград на 06.03.2019г. Виж пълна информация
2744 ДГС Ивайловград 30.01.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
84 куб.м. 103 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 14870 куб.м. 0 куб.м. 15057 куб.м.
здб,бл,цр,бк,гбр.
1908,1909,1910,1913,1914,1915,1918,1919,1920,1922,1923,1924 Процедури за добив на дървесина 371,605.92 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград на 30.01.2019г. Виж пълна информация
2720 ДГС Ивайловград 25.01.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
85 куб.м. 107 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 7772 куб.м. 0 куб.м. 7964 куб.м.
здб,бл,цр,мжд,кдб,кгбр
1820-1,1908-1,1909-1,1910-1, 1913-1,1914-1,1915-1,1918-1,1919-1, 1920-1,1922-1, 1923-1, 1924-1 Процедури за продажба на дървесина 551,216.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 25.01.2019 год.- ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
2469 ДГС Ивайловград 26.10.2018 02.11.2018 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ , ПРЕДВИДЕНИ В „НАРЕДБА № 3/1987г. ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ на ТП ДГС ИВАЙЛОВГРАД” Виж пълна информация
2426 ДГС Ивайловград 04.10.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 54 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 693 куб.м. 0 куб.м. 751 куб.м.
здб,бл,цр,гбр
1845 Процедури за добив на дървесина 18,841.65 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград на 04.10.2018г. Виж пълна информация
2416 ДГС Ивайловград 26.10.2018 12.11.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,196.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Процедура за възлагане на дейностите : направа на временни горски пътища в ГТ за усвояване на дървесината ат ГТ - държавна собственост на територията на ТП ДГС Ивайловград Виж пълна информация
2415 ДГС Ивайловград 26.10.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 14,883.30 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: поддръжка на стари минерализовани ивици и противопожарни лесокултурни прегради в териториалният обхват на ТП ДГС Ивайловград Виж пълна информация
2410 ДГС Ивайловград 27.09.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 466 куб.м. 0 куб.м. 466 куб.м.
кдб,бл
1825 Процедури за добив на дървесина 11,743.20 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград на 27.09.2018г. Виж пълна информация
2352 ДГС Ивайловград 31.08.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
21 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1603 куб.м. 0 куб.м. 1632 куб.м.
здб,бл,цр.гбр
1821-1 и 1822-1 Процедури за продажба на дървесина 104,989.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 31.08.2018 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
2349 ДГС Ивайловград 31.08.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
21 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1603 куб.м. 0 куб.м. 1632 куб.м.
здб,бл,цр,бк
1821 и 1822 Процедури за добив на дървесина 40,960.75 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград. Виж пълна информация
2287 ДГС Ивайловград 08.08.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 491 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 491 куб.м.
бб,чб
1836-3 и 1743-3 Процедури за продажба на дървесина 27,250.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обекти № 1836-3 и № 1743-3, находяща се на временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Ивайловград“ - повторна процедура Виж пълна информация
Процедура № 2287 на ДГС Ивайловград от 08.08.2018 е прекратена!
2250 ДГС Ивайловград 18.07.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 491 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 491 куб.м.
бб,чб
1836-3 и 1743-3 Процедури за продажба на дървесина 27,250.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обекти № 1836-3 и № 1743-3, находяща се на временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Ивайловград“ Виж пълна информация
2205 ДГС Ивайловград 03.07.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 334 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3482 куб.м. 0 куб.м. 3827 куб.м.
здб,бл,цр,мжд,кдб,кгбр
1804-1,1811-1,1814-1,1817-1,1823-1,1824-1 и 1837-1 . Процедури за продажба на дървесина 245,871.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 03.07.2018 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
2123 ДГС Ивайловград 21.06.2018 Открита процедура 14,883.30 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: поддръжка на стари минерализовани ивици в териториалният обхват на ТП ДГС Ивайловград Виж пълна информация
Процедура № 2123 на ДГС Ивайловград от 21.06.2018 е прекратена!
2121 ДГС Ивайловград 23.05.2018 30.05.2018 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки по задание, за нуждите на ТП"Държавно горско стопанство Ивайловград" Виж пълна информация
2091 ДГС Ивайловград 30.04.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 159 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 159 куб.м.
ч.бор
1838 Процедури за добив на дървесина 4,293.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина по чл.27, ал.1, т.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП. Виж пълна информация
2060 ДГС Ивайловград 30.04.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
смърч
Обект №2-Колибар чешма" Лесокултурни мероприятия 2,779.65 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейности в горски територии държавна собственост в териториалният обхват но ТП ДГС Ивайловград в Обект №2 - "МЕРОПРИЯТИЯ В РАЗСАДНИК "КОЛИБАР ЧЕШМА". Виж пълна информация