Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2060 ДГС Ивайловград 30.04.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
смърч
Обект №2-Колибар чешма" Лесокултурни мероприятия 2,779.65 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейности в горски територии държавна собственост в териториалният обхват но ТП ДГС Ивайловград в Обект №2 - "МЕРОПРИЯТИЯ В РАЗСАДНИК "КОЛИБАР ЧЕШМА". Виж пълна информация
2039 ДГС Ивайловград 08.05.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
бк,дб,др
1801 Д Дългосрочни договори 760,178.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Виж пълна информация
2013 ДГС Ивайловград 24.04.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
41 куб.м. 364 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 11049 куб.м. 0 куб.м. 11454 куб.м.
здб,бл,цр,бк,кгбр.
1801,1804,1811,1813,1814,1817,1821,1822,1823,1824,1825 и 1837. Процедури за добив на дървесина 287,845.33 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград. Виж пълна информация
1880 ДГС Ивайловград 01.03.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
топола I-214
№1 Лесокултурни мероприятия 6,919.48 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на 27 дка тополови култури Виж пълна информация
1830 ДГС Ивайловград 07.03.2018 1801 Д Дългосрочни договори 760,178.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за дългосрочна продажба на стояща дървесина на корен в териториалния обхват на ЮИДП ДП Сливен, ТП ДГС Звездец, ТП ДГС Кости, ТП ДГС Малко Търново, ТП ДГС Царево, ТП ДГС Ивайловград и ТП ДЛС Граматиково Виж пълна информация
Процедура № 1830 на ДГС Ивайловград от 07.03.2018 е прекратена!
1781 ДГС Ивайловград 30.01.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
44 куб.м. 351 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 3145 куб.м. 0 куб.м. 3541 куб.м.
здб,бл,цр,бк
1802-1;1805-1;1808-1;1809-1;1810-1;1816-1;1818-1;1819-1;1820-1;1726-1 Процедури за продажба на дървесина 228,362.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 30.01.2018 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
1744 ДГС Ивайловград 28.12.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 22 куб.м. 0 куб.м. 509 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 561 куб.м.
бб,чб
1827,1834 Процедури за добив на дървесина 15,147.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина по чл.27, ал.1, т.3 от НУРВИДГТДОСПДНГП. Виж пълна информация
1716 ДГС Ивайловград 28.12.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
329 куб.м. 21 куб.м. 25 куб.м. 288 куб.м. 0 куб.м. 75 куб.м. 739 куб.м.
топола I-214
1815 Процедури за продажба на дървесина 33,770.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 28.12.2017 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
1711 ДГС Ивайловград 28.12.2017 1802Ю Продажба на стояща дървесина на корен 514,635.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по асортименти от обект №1802Ю, стопанисвани от ЮИДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Средец, ТП ДГС Маджарово, ТП ДЛС Тополовград и ТП ДГС Ивайловград. Виж пълна информация
1705 ДГС Ивайловград 21.12.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
44 куб.м. 348 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 8655 куб.м. 0 куб.м. 9048 куб.м.
здб,бл
1802,1805,1808,1809,1810,1816,1818,1819 и 1820 Процедури за добив на дървесина 226,747.55 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград. Виж пълна информация
1701 ДГС Ивайловград 21.12.2017 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Изработка и доставка на формуляри по ЗГ и ЗЛОД и други необходими бланки по задание , за на нуждите на ТП ДГС Ивайловград Виж пълна информация
1696 ДГС Ивайловград 20.12.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 36 куб.м. 0 куб.м. 4458 куб.м. 0 куб.м. 347 куб.м. 4868 куб.м.
чб,бб
1828-1,1829-1,1831-1,1832-1,1833-1 Процедури за продажба на дървесина 215,682.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 20.12.2017 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
Процедура № 1696 на ДГС Ивайловград от 20.12.2017 е прекратена!
1631 ДГС Ивайловград 28.11.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
39 куб.м. 37 куб.м. 1 куб.м. 1132 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1209 куб.м.
бб,чб
1744 , 1745 и 1746 Процедури за добив на дървесина 32,643.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина по чл.27, ал.1, т.3 от НУРВИДГТДОСПДНГП. Виж пълна информация
1530 ДГС Ивайловград 16.11.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1469 куб.м. 0 куб.м. 1472 куб.м.
здб,бл,цр
1726 и 1732 Процедури за добив на дървесина 33,952.49 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград. Виж пълна информация
1526 ДГС Ивайловград 06.11.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 918 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 920 куб.м.
бб,чб
1742 и 1743 Процедури за добив на дървесина 25,760.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина по чл.27, ал.1, т.3 от НУРВИДГТДОСПДНГП. Виж пълна информация
1298 ДГС Ивайловград 24.08.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
24 куб.м. 60 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6248 куб.м. 0 куб.м. 6332 куб.м.
здб,бл,цр,бк
1701,1714,1716,1726,1732,1733,1734,1741 Процедури за добив на дървесина 145,805.55 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград- Виж пълна информация
1291 ДГС Ивайловград 22.08.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
24 куб.м. 60 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3081 куб.м. 0 куб.м. 3165 куб.м.
здб,бл
1701-1,1714-1,1716-1,1726-1,1732-1,1733-1,1734-1 и 1741-1 Процедури за продажба на дървесина 193,737.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 22.08.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
1275 ДГС Ивайловград 08.08.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
147 куб.м. 358 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 5566 куб.м. 0 куб.м. 6071 куб.м.
здб,бл
1704-1,1706-1,1708-1,1709-1,1710-1,1712-1,1713-11,1716-1,1718-1,1719-1,1725-1,1612-1 Процедури за продажба на дървесина 374,447.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 08.08.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
1178 ДГС Ивайловград 28.07.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 14,973.30 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни прегради с прогнозна стойност 14973.30лв в териториалния обхват на ТП „ДГС Ивайловград Виж пълна информация
1116 ДГС Ивайловград 15.06.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
49 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 49 куб.м.
здб
1713-1 Продажба на стояща дървесина на корен 4,361.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград” от Обект № 1713-1 на 15.06.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация