Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1005 ДГС Ивайловград 09.05.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
13 куб.м. 28 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2255 куб.м. 0 куб.м. 2296 куб.м.
бл. здб. кдб
1717 , 1728 и 1729 Продажба на стояща дървесина на корен 87,638.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен, находяща се на територията на ТП "ДГС Ивайловград" Виж пълна информация
915 ДГС Ивайловград 12.04.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
28 куб.м. 46 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 4631 куб.м. 0 куб.м. 4705 куб.м.
здб, бл ,бк, цр, кдб,кгбр,мжд
1714,1716,1717,1726,1729,1732,1734 и 1741 Процедури за добив на дървесина 112,486.47 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград- повторна процедура Виж пълна информация
878 ДГС Ивайловград 03.04.2017 06.04.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1003 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1003 куб.м.
бб, чб
1730,1738,1739 Продажба на стояща дървесина на корен 24,072.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен, находяща се на територията на ТП "ДГС Ивайловград" Виж пълна информация
841 ДГС Ивайловград 16.03.2017 20.03.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
159 куб.м. 188 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 12509 куб.м. 0 куб.м. 12856 куб.м.
здб, бл ,159бк, цр, кдб,кгбр,мжд
1704,1712,1713,1714,1715,1716,1717,1718,1719,1726,1729,1732,1734 и 1741. Процедури за добив на дървесина 295,717.36 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград Виж пълна информация
825 ДГС Ивайловград 10.03.2017 13.03.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1431 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1431 куб.м.
бб, чб
1730,1738,1739,1740 Продажба на стояща дървесина на корен 34,344.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен, находяща се на територията на ТП "ДГС Ивайловград" Виж пълна информация
643 ДГС Ивайловград 14.12.2016 19.12.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
61 куб.м. 85 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 3266 куб.м. 0 куб.м. 3413 куб.м.
здб. бл .бк, цр, кгбр
1702, 1703, 1711, 1720, 1724. Процедури за продажба на дървесина 127,383.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен, находяща се на територията на ТП "ДГС Ивайловград" Виж пълна информация
636 ДГС Ивайловград 13.12.2016 16.12.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
40 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 4341 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 4398 куб.м.
бб, чб, здб
1721,1722,1723,1731,1736,1737 Процедури за добив на дървесина 106,690.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен, находяща се на територията на ТП "ДГС Ивайловград" Виж пълна информация
579 ДГС Ивайловград 08.12.2016 13.12.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
61 куб.м. 85 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 3266 куб.м. 0 куб.м. 3413 куб.м.
здб. бл .бк, цр, кгбр
1702, 1703, 1711, 1720, 1724. Процедури за продажба на дървесина 127,383.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен, находяща се на територията на ТП "ДГС Ивайловград" Виж пълна информация
Процедура № 579 на ДГС Ивайловград от 08.12.2016 е прекратена!
563 ДГС Ивайловград 07.12.2016 12.12.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
35 куб.м. 104 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2749 куб.м. 0 куб.м. 2888 куб.м.
здб. бл .бк, цр
1706, 1708, 1715. Процедури за добив на дървесина 66,370.30 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград Виж пълна информация
558 ДГС Ивайловград 07.12.2016 12.12.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
81 куб.м. 155 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 7177 куб.м. 0 куб.м. 7413 куб.м.
бл. цр. здб. кгбр. мжд. гбр.
1707,1709,1710,1719,1725,1726,1727 Процедури за добив на дървесина 170,460.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград Виж пълна информация
481 ДГС Ивайловград 01.12.2016 05.12.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
40 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 2238 куб.м. 26 куб.м. 0 куб.м. 4398 куб.м.
бб, чб, здб
1721,1722,1723,1731,1736,1737 Процедури за продажба на дървесина 106,690.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен, находяща се на територията на ТП "ДГС Ивайловград" Виж пълна информация
Процедура № 481 на ДГС Ивайловград от 01.12.2016 е прекратена!
316 ДГС Ивайловград 11.10.2016 14.10.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 16 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 567 куб.м. 0 куб.м. 591 куб.м.
благун
1668 Процедури за добив на дървесина 13,576.55 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград Виж пълна информация
311 ДГС Ивайловград 10.10.2016 13.10.2016 Ремонт и строителство на ГАП 537.80 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Ремонт на горски автомобилни пътища 4-та степен за защита на ГТ от пожари и усвояане на дървесината от ГТ-държавна собственост на територията на ТП ДГС Ивайловград Виж пълна информация
280 ДГС Ивайловград 26.09.2016 30.09.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 328 куб.м. 0 куб.м. 338 куб.м.
благун
Процедури за добив на дървесина 7,801.88 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград Виж пълна информация
233 ДГС Ивайловград 31.08.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
топола
1 Лесокултурни мероприятия 25,815.79 лв. без ДДС
Предмет: Изпълнение на лесокултурни дейности в обекти ,попадащи в горски територии-държавна собственост в района на ТП ДГС Ивайловград- процедура договаряне Виж пълна информация
214 ДГС Ивайловград 30.08.2016 02.09.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 512 куб.м. 0 куб.м. 515 куб.м.
здб,цр,кгбр,мжд
1616 Процедури за добив на дървесина 11,885.85 лв. без ДДС
Предмет: Документация за повеждане на процедура чрез открит конкурс за извършване на услуга - "добив на дървесина" от обект № 1616,, в ТП ДГС "Ивайловград". Виж пълна информация
212 ДГС Ивайловград 29.08.2016 Договаряне 49,075.07 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград Виж пълна информация
Процедура № 212 на ДГС Ивайловград от 29.08.2016 е прекратена!
187 ДГС Ивайловград 19.08.2016 23.08.2016 2 Лесокултурни мероприятия 3,564.00 лв. без ДДС
Предмет: Поддръжка на лесокултурни прегради за защита на ГТ от пожари и опазване на дървесината от ГТ-държавна собственост на територията на ТП ДГС Ивайловград Виж пълна информация
185 ДГС Ивайловград 19.08.2016 23.08.2016 Ремонт и строителство на ГАП 2,520.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура открит конкурс за възлагане на дейностите : направа на временни горски пътища в ГТ за усвояване на дървесината ат ГТ - държавна собственост на територията на ТП ДГС Ивайловград Виж пълна информация
183 ДГС Ивайловград 17.08.2016 22.08.2016 3 Лесокултурни мероприятия 3,771.90 лв. без ДДС
Предмет: Поддръжка на лесокултурни прегради за защита на ГТ от пожари и опазване на дървесината от ГТ-държавна собственост на територията на ТП ДГС Ивайловград Виж пълна информация