Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
187 ДГС Ивайловград 19.08.2016 23.08.2016 2 Лесокултурни мероприятия 3,564.00 лв. без ДДС
Предмет: Поддръжка на лесокултурни прегради за защита на ГТ от пожари и опазване на дървесината от ГТ-държавна собственост на територията на ТП ДГС Ивайловград Виж пълна информация
185 ДГС Ивайловград 19.08.2016 23.08.2016 Ремонт и строителство на ГАП 2,520.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура открит конкурс за възлагане на дейностите : направа на временни горски пътища в ГТ за усвояване на дървесината ат ГТ - държавна собственост на територията на ТП ДГС Ивайловград Виж пълна информация
183 ДГС Ивайловград 17.08.2016 22.08.2016 3 Лесокултурни мероприятия 3,771.90 лв. без ДДС
Предмет: Поддръжка на лесокултурни прегради за защита на ГТ от пожари и опазване на дървесината от ГТ-държавна собственост на територията на ТП ДГС Ивайловград Виж пълна информация
172 ДГС Ивайловград 16.08.2016 19.08.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
топола
1 Лесокултурни мероприятия 25,815.79 лв. без ДДС
Предмет: Изпълнение на лесокултурни дейности в обекти ,попадащи в горски територии-държавна собственост в района на ТП ДГС Ивайловград- повторна процедура Виж пълна информация
Процедура № 172 на ДГС Ивайловград от 16.08.2016 е прекратена!
113 ДГС Ивайловград 26.07.2016 29.07.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
топола
1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 25,815.79 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изпълнение на лесокултурни дейности в обекти ,попадащи в горски територии-държавна собственост в района на ТП ДГС Ивайловград Виж пълна информация
Процедура № 113 на ДГС Ивайловград от 26.07.2016 е прекратена!
59 ДГС Ивайловград 11.07.2016 14.07.2016 2 Лесокултурни мероприятия 3,564.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Поддръжка на лесокултурни прегради за защита на ГТ от пожари и опазване на дървесината от ГТ-държавна собственост на територията на ТП ДГС Ивайловград Виж пълна информация
Процедура № 59 на ДГС Ивайловград от 11.07.2016 е прекратена!
58 ДГС Ивайловград 06.07.2016 Договаряне 122,661.46 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград Виж пълна информация
51 ДГС Ивайловград 11.07.2016 14.07.2016 3 Лесокултурни мероприятия 3,771.90 лв. без ДДС
Предмет: Поддръжка на лесокултурни прегради за защита на ГТ от пожари и опазване на дървесината от ГТ-държавна собственост на територията на ТП ДГС Ивайловград Виж пълна информация
Процедура № 51 на ДГС Ивайловград от 11.07.2016 е прекратена!
37 ДГС Ивайловград 08.07.2016 11.07.2016 Ремонт и строителство на ГАП 5,616.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Процедура открит конкурс за възлагане на дейностите : направа на временни горски пътища в ГТ за усвояване на дървесината ат ГТ - държавна собственост на територията на ТП ДГС Ивайловград Виж пълна информация
Процедура № 37 на ДГС Ивайловград от 08.07.2016 е прекратена!