Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5159 ДГС Ивайловград 22.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 848 куб.м. 0 куб.м. 848 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр;кдб;
2113-1;2119-1; Процедури за продажба на дървесина 58,512.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2021г. обекти: 2113-1;21119-1; - М.Ф. Виж пълна информация
5080 ДГС Ивайловград 19.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
577 куб.м. 1915 куб.м. 169 куб.м. 1452 куб.м. 1916 куб.м. 0 куб.м. 6029 куб.м.
бб;чб;бл;здб;гбр;кгбр;цр;
2106;2108; Продажба на стояща дървесина на корен 232,100.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград”- ЛСФ 2021 год.
обекти :2106;2108;
Виж пълна информация
5078 ДГС Ивайловград 19.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
37 куб.м. 48 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 12495 куб.м. 0 куб.м. 12580 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр;кдб;гбр;
2101;2102;2104;2105;2111;2112;2114;2115;2116;2117;2008; Процедури за добив на дървесина 314,524.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград.об.№2101;2102;2104;2105;2111;2112;2114;2115;2116;2117;2008; Виж пълна информация
5077 ДГС Ивайловград 19.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1696 куб.м. 0 куб.м. 1696 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;кдб;
2113;2119; Процедури за добив на дървесина 42,400.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград.об.№2113;2119 - М.Ф. Виж пълна информация
4976 ДГС Ивайловград 21.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
301 куб.м. 435 куб.м. 89 куб.м. 857 куб.м. 200 куб.м. 0 куб.м. 1882 куб.м.
чб; бб; здб; бл; кдб; брз; мжд;301
2120; Продажба на стояща дървесина на корен 76,917.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград”- ЛСФ 2021 год. обект :2120; Виж пълна информация
4938 ДГС Ивайловград 23.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
42 куб.м. 31 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 8070 куб.м. 0 куб.м. 8143 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр;кдб;гбр;
2106;2107;2108;2110;2118;2004;2009; Продажба на стояща дървесина на корен 359,594.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград”- ЛСФ 2021 год.
обекти :2106;2107;2108;2110;2118;2004;2009;
Виж пълна информация
4907 ДГС Ивайловград 17.12.2020 2105Ц Продажба на стояща дървесина на корен 4,491,511.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2105Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, ТП „ДГС Ивайловград”, ТП „ДГС Нова Загора”, ТП „ДГС Котел” и ТП „ДГС Твърдица” Виж пълна информация
Процедура № 4907 на ДГС Ивайловград от 17.12.2020 е прекратена!
4784 ДГС Ивайловград 01.12.2020 Публично състезание 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Закупуване доставка, монтаж и пущане в експлоатация на котел на дърва с пиролизно горене за нуждите на ТП ДГС ИВАЙЛОВГРАД Виж пълна информация
4783 ДГС Ивайловград 19.11.2020 Събиране на оферти с обява 1,890.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2020 г. на работниците и служителите, предвидени в приложение № 5 на „Наредба № 3 от 28.02.1987г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците” и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина Виж пълна информация
4762 ДГС Ивайловград 01.12.2020 Открита процедура 8,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА, МОНТАЖ И БАЛАНС НА ГУМИ И ДЖАНТИ ЗА АВТОМОБИЛИТЕ, СОБСТВЕНОСТ НА ТП „ДГС ИВАЙЛОВГРАД Виж пълна информация
4761 ДГС Ивайловград 10.11.2020 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на противопожарни материали за оборудване на ПП Депа на територията на ТП ДГС Ивайловград за срок от 12 месеца Виж пълна информация
4742 ДГС Ивайловград 05.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2870 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2870 куб.м.
чб; бб;
2026 Продажба на стояща дървесина на корен 83,230.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград”- ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4715 ДГС Ивайловград 28.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
389 куб.м. 1413 куб.м. 170 куб.м. 889 куб.м. 169 куб.м. 0 куб.м. 3030 куб.м.
чб; бб; здб; бл;
2028;2029;2030; Продажба на стояща дървесина на корен 104,741.50 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград”- ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4669 ДГС Ивайловград 12.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
98 куб.м. 80 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 4106 куб.м. 0 куб.м. 4284 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр
2008;2009;2015;2018; Процедури за добив на дървесина 116,637.60 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград. Виж пълна информация
4668 ДГС Ивайловград 12.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
98 куб.м. 80 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1965 куб.м. 0 куб.м. 2143 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр
2008-1;2009-1;2015-1;2018-1; Процедури за продажба на дървесина 150,905.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2020г. Виж пълна информация
4649 ДГС Ивайловград 16.09.2020 Процедури по ЗЛОД 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: изработка и доставка на формуляри по ЗГ ,ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на Възложителя Виж пълна информация
4580 ДГС Ивайловград 03.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 478 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 480 куб.м.
чб; бб; дб; бл;
2002; Продажба на стояща дървесина на корен 12,994.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград”- ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4579 ДГС Ивайловград 03.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
134 куб.м. 127 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 7892 куб.м. 0 куб.м. 8153 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр
2004; 2008; 2009; 2011; 2015; 2016; 2018; 2019; Процедури за добив на дървесина 222,557.75 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград. Виж пълна информация
4578 ДГС Ивайловград 03.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
134 куб.м. 127 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3816 куб.м. 0 куб.м. 4077 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр
2004-1; 2008-1; 2009-1;2011-1;2015-1;2016-1;2018-1; 2019-1; Процедури за продажба на дървесина 285,467.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2020г. Виж пълна информация
4533 ДГС Ивайловград 10.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
160 куб.м. 994 куб.м. 85 куб.м. 1306 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2545 куб.м.
чб; бб; дб; бл;
2002; 4,3-Д; Продажба на стояща дървесина на корен 80,154.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград”- ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация