Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4330 ДГС Ивайловград 08.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
топола
2020-Т Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 67,460.20 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дейности в горски територии държавна собственост в териториалният обхват но ТП ДГС Ивайловград в Обект №2020-Т : "почвоподготовка,залесяване и отглеждане на тополови култури" . Виж пълна информация
Процедура № 4330 на ДГС Ивайловград от 08.06.2020 е прекратена!
4267 ДГС Ивайловград 22.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
415.9 куб.м. 2046.46 куб.м. 172.24 куб.м. 1483.1 куб.м. 118 куб.м. 0 куб.м. 4235.70 куб.м.
чб; бб; дб; бл;
2002; 4,3-Д; 4,3-ДП; Продажба на стояща дървесина на корен 139,619.58 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград”- ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4266 ДГС Ивайловград 22.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
125 куб.м. 74 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6440 куб.м. 0 куб.м. 6639 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр
2003; 2004; 2008; 2009; 2011; 2015; 2019; Процедури за добив на дървесина 166,017.40 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград. Виж пълна информация
4265 ДГС Ивайловград 22.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
124 куб.м. 74 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1578 куб.м. 0 куб.м. 1776 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр
2003-1; 2004-1; 2008-1; 2009-1; 2015-1; 2019-1; Процедури за продажба на дървесина 126,388.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2020г. Виж пълна информация
4240 ДГС Ивайловград 12.05.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на хигиенни материали почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП ДГС Ивайловград за срок от 12 месеца Виж пълна информация
4239 ДГС Ивайловград 05.06.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт и профилактика на МПС “ Виж пълна информация
4236 ДГС Ивайловград 08.06.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на резервни части за МПС по заявка на ТП ДГС Ивайловград“ Виж пълна информация
4232 ДГС Ивайловград 05.06.2020 Открита процедура 14,881.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Поддържане на стари минерализовани ивици в териториалния обхват на ТП ДГС Ивайловград Виж пълна информация
4231 ДГС Ивайловград 05.06.2020 Открита процедура 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия(високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 24 месеца”. Виж пълна информация
3993 ДГС Ивайловград 12.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 478 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 480 куб.м.
бб;чб;бл;
2002 Продажба на стояща дървесина на корен 15,384.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград”- ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3992 ДГС Ивайловград 12.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
54 куб.м. 57 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 5573 куб.м. 0 куб.м. 5684 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр;
2004; 2008; 2009; 2011; 2019; Процедури за добив на дървесина 142,533.20 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград. Виж пълна информация
3991 ДГС Ивайловград 12.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
54 куб.м. 57 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1591 куб.м. 0 куб.м. 1702 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр
2004-1; 2008-1; 2009-1; 2011-1; 2019-1; Процедури за продажба на дървесина 119,112.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2020г. Виж пълна информация
3990 ДГС Ивайловград 12.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
54 куб.м. 57 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1591 куб.м. 0 куб.м. 1702 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр;
2004-1; 2008-1; 2009-1; 2011-1; 2019-1; Процедури за продажба на дървесина 119,112.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2020г. Виж пълна информация
Процедура № 3990 на ДГС Ивайловград от 12.03.2020 е прекратена!
3949 ДГС Ивайловград 02.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 18 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 382 куб.м. 0 куб.м. 407 куб.м.
здб;бк;
2001 Процедури за добив на дървесина 10,178.50 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград. Виж пълна информация
3798 ДГС Ивайловград 17.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
263 куб.м. 1149 куб.м. 101 куб.м. 720 куб.м. 129 куб.м. 0 куб.м. 2362 куб.м.
бб;чб; бл;
2001-Д Продажба на стояща дървесина на корен 84,238.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград”- ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3797 ДГС Ивайловград 17.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
55 куб.м. 61 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6289 куб.м. 0 куб.м. 6405 куб.м.
бл;здб;кгбр;мжд;цр;
2004; 2008; 2009; 2019; 2021; 2023; Процедури за добив на дървесина 160,657.70 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград. Виж пълна информация
3796 ДГС Ивайловград 17.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
55 куб.м. 60 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1431 куб.м. 0 куб.м. 1546 куб.м.
бл;здб;кгбр;
2004-1; 2008-1; 2009-1; 2019-1; Процедури за продажба на дървесина 108,379.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2020г. Виж пълна информация
3795 ДГС Ивайловград 17.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 716 куб.м. 0 куб.м. 717 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;
2011 Процедури за добив на дървесина 18,025.10 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград. Виж пълна информация
3794 ДГС Ивайловград 17.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 214 куб.м. 0 куб.м. 215 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;
2011-1 Процедури за продажба на дървесина 14,866.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 17.01.2020 год.- ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3709 ДГС Ивайловград 19.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
55 куб.м. 61 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2663 куб.м. 0 куб.м. 2779 куб.м.
бл;здб;кгбр;мжд;цр;кдб;гбр;
2004-1;2006-1;2007-1;2008-1;2009-1;2019-1;2021-1;2023-1; Процедури за продажба на дървесина 193,456.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 19.12.2019 год.- ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация