Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4533 ДГС Ивайловград 10.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
160 куб.м. 994 куб.м. 85 куб.м. 1306 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2545 куб.м.
чб; бб; дб; бл;
2002; 4,3-Д; Продажба на стояща дървесина на корен 80,154.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград”- ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4532 ДГС Ивайловград 10.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
134 куб.м. 127 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 7892 куб.м. 0 куб.м. 8153 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр
2004; 2008; 2009; 2011; 2015; 2016; 2018; 2019; Процедури за добив на дървесина 204,011.55 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград. Виж пълна информация
4531 ДГС Ивайловград 10.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
134 куб.м. 127 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3816 куб.м. 0 куб.м. 4077 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр
2004-1; 2008-1; 2009-1;2011-1;2015-1;2016-1;2018-1; 2019-1; Процедури за продажба на дървесина 285,467.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2020г. Виж пълна информация
4418 ДГС Ивайловград 25.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
160 куб.м. 149 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 10113.8 куб.м. 0 куб.м. 10422.8 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр
2004; 2008; 2009; 2011; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2025; Процедури за добив на дървесина 260,896.72 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград. Виж пълна информация
4417 ДГС Ивайловград 25.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
152 куб.м. 136 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 4511 куб.м. 0 куб.м. 4799 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр
2004-1; 2008-1; 2009-1;2011-1;2015-1;2016-1;2018-1; 2019-1;2025-1; Процедури за продажба на дървесина 335,843.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2020г. Виж пълна информация
4331 ДГС Ивайловград 08.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
топола
2020-Т Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 67,460.20 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дейности в горски територии държавна собственост в териториалният обхват но ТП ДГС Ивайловград в Обект №2020-Т : "почвоподготовка,залесяване и отглеждане на тополови култури" . Виж пълна информация
4330 ДГС Ивайловград 08.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
топола
2020-Т Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 67,460.20 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дейности в горски територии държавна собственост в териториалният обхват но ТП ДГС Ивайловград в Обект №2020-Т : "почвоподготовка,залесяване и отглеждане на тополови култури" . Виж пълна информация
Процедура № 4330 на ДГС Ивайловград от 08.06.2020 е прекратена!
4267 ДГС Ивайловград 22.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
415.9 куб.м. 2046.46 куб.м. 172.24 куб.м. 1483.1 куб.м. 118 куб.м. 0 куб.м. 4235.70 куб.м.
чб; бб; дб; бл;
2002; 4,3-Д; 4,3-ДП; Продажба на стояща дървесина на корен 139,619.58 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград”- ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4266 ДГС Ивайловград 22.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
125 куб.м. 74 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6440 куб.м. 0 куб.м. 6639 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр
2003; 2004; 2008; 2009; 2011; 2015; 2019; Процедури за добив на дървесина 166,017.40 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград. Виж пълна информация
4265 ДГС Ивайловград 22.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
124 куб.м. 74 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1578 куб.м. 0 куб.м. 1776 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр
2003-1; 2004-1; 2008-1; 2009-1; 2015-1; 2019-1; Процедури за продажба на дървесина 126,388.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2020г. Виж пълна информация
4240 ДГС Ивайловград 12.05.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на хигиенни материали почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП ДГС Ивайловград за срок от 12 месеца Виж пълна информация
4239 ДГС Ивайловград 05.06.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт и профилактика на МПС “ Виж пълна информация
4236 ДГС Ивайловград 08.06.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на резервни части за МПС по заявка на ТП ДГС Ивайловград“ Виж пълна информация
4232 ДГС Ивайловград 05.06.2020 Открита процедура 14,881.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Поддържане на стари минерализовани ивици в териториалния обхват на ТП ДГС Ивайловград Виж пълна информация
4231 ДГС Ивайловград 05.06.2020 Открита процедура 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия(високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 24 месеца”. Виж пълна информация
3993 ДГС Ивайловград 12.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 478 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 480 куб.м.
бб;чб;бл;
2002 Продажба на стояща дървесина на корен 15,384.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград”- ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3992 ДГС Ивайловград 12.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
54 куб.м. 57 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 5573 куб.м. 0 куб.м. 5684 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр;
2004; 2008; 2009; 2011; 2019; Процедури за добив на дървесина 142,533.20 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград. Виж пълна информация
3991 ДГС Ивайловград 12.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
54 куб.м. 57 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1591 куб.м. 0 куб.м. 1702 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр
2004-1; 2008-1; 2009-1; 2011-1; 2019-1; Процедури за продажба на дървесина 119,112.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2020г. Виж пълна информация
3990 ДГС Ивайловград 12.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
54 куб.м. 57 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1591 куб.м. 0 куб.м. 1702 куб.м.
бл;здб;кгбр;цр;мждр;
2004-1; 2008-1; 2009-1; 2011-1; 2019-1; Процедури за продажба на дървесина 119,112.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” - ЛСФ 2020г. Виж пълна информация
Процедура № 3990 на ДГС Ивайловград от 12.03.2020 е прекратена!
3949 ДГС Ивайловград 02.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 18 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 382 куб.м. 0 куб.м. 407 куб.м.
здб;бк;
2001 Процедури за добив на дървесина 10,178.50 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград. Виж пълна информация