Ценоразписи

ценоразпис от обекти 2220;2224;2227;2228;2229;2234;
Файл
Добавен
16.05.2022 / ДГС Ивайловград
ценоразпис физически лица в сила от 15.03.2022г.
Файл
Добавен
16.05.2022 / ДГС Ивайловград
ценоразпис юридически лица
Файл
Добавен
16.05.2022 / ДГС Ивайловград
ценоразпис широколистно от обекти 2205 и 2208
Файл
Добавен
16.05.2022 / ДГС Ивайловград
Ценоразпис за юридически лица и еднолични търговци, в сила от 10.02.2022 г. - технологична дървесина (игл.)
Файл
Добавен
08.02.2022 / ДГС Ивайловград
ценоразпис ФЛ до 28.02.20222г.
Файл
Добавен
13.01.2022 / ДГС Ивайловград
юридически лица - фирми
Файл
Добавен
07.07.2021 / ДГС Ивайловград
местно население
Файл
Добавен
07.07.2021 / ДГС Ивайловград
Ценоразпис 2018
Файл
Добавен
07.02.2018 / ДГС Ивайловград
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС ИВАЙЛОВГРАД
Файл
Добавен
04.10.2016 / ДГС Ивайловград
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ПО ЦЕНОРАЗПИС НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС ИВАЙЛОВГРАД
Файл
Добавен
04.10.2016 / ДГС Ивайловград