slide

Процедури | ДГС Ивайловград

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6928 ДГС Ивайловград 25.01.2024 бл 2411; Процедури за добив на дървесина 38,934.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6798 ДГС Ивайловград 27.09.2023 бл;здб;цр;гбр;бб;чб; 2346; Процедури за добив на дървесина 28,225.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6780 ДГС Ивайловград 29.08.2023 бл;здб;цр;мждр;гбр;кгбр;кдб; 2344;2345; Процедури за добив на дървесина 126,992.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6758 ДГС Ивайловград 07.08.2023 бл;цр; 2343 Процедури за добив на дървесина 59,035.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6753 ДГС Ивайловград 31.07.2023 01.08.2023 БЛ, ЗДБ, КДБ 2341 Процедури за добив на дървесина 39,858.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6736 ДГС Ивайловград 20.07.2023 бл;здб;цр;кгбр; 2325;2337; Процедури за добив на дървесина 51,618.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6686 ДГС Ивайловград 25.05.2023 бл;здб;бк;кгбр;цр;кдб; 2321;2325;2326; Процедури за добив на дървесина 67,800.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6632 ДГС Ивайловград 30.03.2023 бл;здб;кгбр;цр;кдб; 2325;2326; Процедури за добив на дървесина 43,120.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6611 ДГС Ивайловград 20.03.2023 бк, здб, гбр, трп, бб, вгбр, мжд, чб, бл Открит конкурс №3 Дългосрочни договори 283,294.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6582 ДГС Ивайловград 15.02.2023 здб, бл, гбр 2306 Процедури за добив на дървесина 39,720.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6577 на ДГС Ивайловград от 08.02.2023 е прекратена!
6577 ДГС Ивайловград 08.02.2023 здб, бл, гбр 2306 Процедури за добив на дървесина 39,720.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6576 ДГС Ивайловград 08.02.2023 2020-Т Лесокултурни мероприятия 42,228.02 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6492 ДГС Ивайловград 04.01.2023 Обект № 2020-Т Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 42,228.02 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6473 ДГС Ивайловград 22.12.2022 бл;здб;кдб;бк;гбр;чб;бб; 2304;2306;2314;2315; Процедури за добив на дървесина 187,920.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6345 ДГС Ивайловград 31.10.2022 здб;бб; 2237 Процедури за добив на дървесина 5,720.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6302 ДГС Ивайловград 27.09.2022 бл;здб; 2236 Процедури за добив на дървесина 8,480.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6233 ДГС Ивайловград 08.08.2022 здб; 2235 Процедури за добив на дървесина 10,080.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6220 ДГС Ивайловград 26.07.2022 бл;здб;гбр;цр; 2226 за МФ Процедури за добив на дървесина 35,784.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6219 ДГС Ивайловград 26.07.2022 бл;здб;кгбр;мждр;чб; 2214; Процедури за добив на дървесина 46,692.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6206 ДГС Ивайловград 14.07.2022 бл;здб;кгбр;цр;мждр;гбр;чб; 2214;2226;2235; Процедури за добив на дървесина 71,937.00 лв. без ДДС