slide

Контакти | ДГС Ивайловград

Директор:
инж. Веселин Кръстев
Работно време:
От 08:30 до 17:00 часа
Седалище и адрес на управление:
Ивайловград п.к. 6570, ул. “Св.Св.Кирил и Методий” № 14
e-mail:
dgsivailovgrad@uidp-sliven.com
телефон:
03661-60-20
факс: