Процедури

Процедура № 4232 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 05.06.2020
Втора дата
Начална цена 14,881.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открита процедура
Предмет Поддържане на стари минерализовани ивици в териториалния обхват на ТП ДГС Ивайловград

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.