Процедури

Процедура № 4236 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 08.06.2020
Втора дата
Начална цена 15,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открита процедура
Предмет „Доставка на резервни части за МПС по заявка на ТП ДГС Ивайловград“

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.