Процедури

Процедура № 4240 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 12.05.2020
Втора дата
Начална цена 1,500.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата събиране на оферти с обява
Предмет „Доставка на хигиенни материали почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП ДГС Ивайловград за срок от 12 месеца

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.