Процедури до 17.06.2016

Поделение Описание Дата Документи
396 ДГС Ивайловград "Текущ ремонт на съществуващ горски път „Манастира", намиращ се в Община Ивайловград, на територията на ТП ДГС – Ивайловград" 07.04.2016


344 ДГС Ивайловград „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, гуми и консумативи за МПС, собственост на ТП „ДГС Ивайловград”по обособени позиции за срок от 12 месеца” 09.12.2015
343 ДГС Ивайловград „Избор на изпълнител за извършване на годишни технически прегледи на автомобили, собственост на ТП” ДГС Ивайловград“. 09.12.2015
236 ДГС Ивайловград Договaр. без обявление с поср. на борсов посредник, чрез борсова сделка за доставка чрез покупка на горива за нуждите на ТП ДГС Иайловград 13.08.2015
223 ДГС Ивайловград "Извършване на неотложни ремонтно-възстановителни дейности на покривната конструкция на административната сграда на ТП "ДГС" Ивайловград". 30.07.2015
155 ДГС Ивайловград Информация плащания ДГС Ивайловград 22.05.2015
106 ДГС Ивайловград Информация по чл.44 ал.10 ДГС ИВАЙЛОВГРАД 30.03.2015