Процедури

Процедура № 2123 на ДГС Ивайловград

Процедура № 2123 на ДГС Ивайловград от 21.06.2018 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 21.06.2018
Втора дата
Начална цена 14,883.30 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата ЗОП
Предмет поддръжка на стари минерализовани ивици в териториалният обхват на ТП ДГС Ивайловград

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.